Oferta


   Od 2008 roku prowadzimy działalność ogólnobudowlaną związaną z kompleksowym wznoszeniem budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych od fundamentów pod klucz, realizując podstawowe prace techniczno-budowlane polegające na:
    - wykonywaniu fundamentów,
    - układaniu rur kanalizacyjnych i instalacji wodnych,
    - wznoszeniu ścian nośnych, konstrukcyjnych i działowych,
    - budowie stropów,
    - wykonywaniu prac zbrojarskich i betoniarskich,
    - montażu więźby dachowej, konstrukcji dachu i pokrycia
      dachowego,
    - montażu drzwi i okien,
    - wykonywaniu prac blacharskich; ciesielskich i dekarskich,
    - układaniu glazury,
    - montażu instalacji sanitarnych, elektrycznych i cieplnych,
    - wykonywaniu prac wykończeniowych,
    - ociepleniu budynku,
    - zagospodarowaniu terenu działki oraz
    - ogrodzeniu terenu.

   Oferujemy również usługi remontowo-budowlane i elektryczne
polegające głównie na:
    - kompleksowych remontach budynków,
    - wymianie pokrycia dachowego lub kompleksową budowę dachu,
    - remontach balkonów, tarasów i pomieszczeń gospodarczych,
    - remontach łazienek, kuchni, pralni, garaży i magazynów,
    - remontach pomieszczeń biurowych i konferencyjnych,
    - układaniu elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii
      kablowych,
    - wykonywaniu instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
    - montażu rozdzielnic głównych, piętrowych i mieszkaniowych
      niskiego napięcia w budynkach,
    - montażu instalacji oświetlenia reklam i ich nośników,
    - modernizacji lub przebudowie instalacji elektrycznych,
    - pracach regulacyjno-rozruchowych urządzeń elektrycznych,
      usuwaniu awarii urządzeń i instalacji.
    - pomiarach związanymi ze sprawdzaniem: skuteczności
      działania środków ochrony przed porażeniem prądem
      elektrycznym, ciągłości elektrycznej ochronnych przewodów
      wyrównawczych głównych i miejscowych, rezystancji
      izolacji uzwojeń i przewodów, rezystancji uziomów
      i rezystywności gruntu oraz natężenia i równomierności
      oświetlenia elektrycznego,
    - diagnostyce urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie
      stanu sprawności technicznej i funkcjonalnej, identyfikacji
      i likwidacji zagrożeń elektrycznych, poprawności wykonania
      układu sieci, doboru i montażu środków ochrony
      przeciwporażeniowej.

Darmowy licznik odwiedzin