Bezpieczeństwo elektryczne
w obiektach budowlanych


    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych to niewątpliwie obszar o największej liczbie wypadków porażenia prądem elektrycznym i pożarów powstałych od niesprawnej instalacji.
    Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych jest główną potrzebą ich przebudowy lub modernizacji.
    Przestarzałe i niebezpieczne w użytkowaniu instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych wykonywane są najczęściej przewodami aluminiowymi o słabych właściwościach fizykochemicznych, a czas użytkowania powoduje ich degradację, twardnienie i pękanie izolacji, rozluźnienie połączeń, itp.
    Do dnia dzisiejszego tylko niewielka ilość tych przestarzałych i niebezpiecznych instalacji została zastąpiona bardziej bezpiecznymi.     
    Instalacje elektryczne powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewniały bezpieczeństwo elektryczne poprzez:
1) wyposażenie instalacji w nowoczesne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami, pożarami i innymi zagrożeniami powodowanymi pracą urządzeń elektrycznych,
2) ochronę ludzi i środowiska przed skażeniami, emitowaniem drgań, hałasu, temperatury i pola magnetycznego o wartościach i natężeniach większych od dopuszczalnych,
3) spełniały wymagania wynikające ze zmian w wyposażeniu mieszkań, zwiększenia mocy zapotrzebowanej, określonego komfortu i stylu życia mieszkańców, tak aby ich użytkownicy mogli korzystać bez ograniczeń z posiadanych urządzeń, sprzętu AGD i RTV, teletechnicznego itp.

     Przebudowa lub modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, według aktualnie obowiązujących przepisów i norm, powinna:
      a) zapewnić wymaganą ochronę przeciwporażeniową,
      b) zmniejszyć zagrożenie pożarowe,
      c) zwiększyć komfort użytkowania urządzeń elektrycznych,
      d) zabezpieczyć urządzenia przed przepięciami.

Darmowy licznik odwiedzin